Domov

Vitajte na mojej stránke, ktorá je venovaná individuálnemu interiérovému dizajnu.

Rada by som Vám povedala pár viet na úvod o samotnej úlohe interiérového dizajnéra v spoločnosti a o mojej práci.

Domov ktorý je funkčný, pohodlný (cosy) a zároveň odzrkadľuje individualitu jeho obyvateľov, je vlastne to čo chce dosiahnuť takmer každý majiteľ nehnuteľnosti.
Aby sa tento sen stal skutočnosťou je dôležité aj celkové ladenie interiéru, čo sa dá dosiahnuť pri dobrom estetickom cítení a určitých dôležitých znalostí či už zariaďovania alebo samotnej stavby.

Vcítiť sa do myslenia klientov, prispôsobiť sa ich potrebám a túžbam, byť aj psychológom to je asi jedna z najdôležitejších a najťažších úloh interiérového dizajnéra.
Preto pri spolupráci s mojimi klientmi postupujem tak, aby bol už samotný návrh čo najefektnejší. Je veľmi dôležité poznať životný štýl investora, jeho životné hodnoty, aby sa toto všetko odzrkadľovalo v priestore, ktorý sa plánuje realizovať.

Som absolventkou Stavebnej fakulty v Bratislave, odboru Architektúra a pozemné stavby. Už počas štúdia ma lákalo zariaďovanie vnútorného priestoru budov viac ako samotný návrh budovy ako celku. Časom som preto absolvovala doplnkové štúdium zamerané na návrh interiérov.
Momentálne sa venujem viac-menej už len zariaďovaniu interiérov.

Katarína Ďurčíková, Ing.
interiérová dizajnérka