Nákup

Nákup v obchode na základe dohody s investorom. Dohodnutý je dizajn a finančný rozpočet pre príslušné dizajnové prvky. Nákup je realizovaný spoločne s investorom, alebo je prístup individuálny podľa projektu.