Návrh interiéru

Projekt začína analýzou existujúcich priestorov, príp. projektu, a vypočutia si nových požiadaviek investora na priestor.

V prípade potreby sa ráta aj so zmenami vedenia všetkých inštalácií a rozvodov, príp. ich návrhu. Postupuje sa cez vytvorenie schémy najvhodnejšieho riešenia, aby mal priestor požadovaný štýl a vkus. Nasleduje fáza nakreslenia návrhu a výberu prvkov. Projekt končí fázou nákupu a samotnej realizácie. Je to komplexné riešenie priestoru.