Plánovanie priestoru

Stanovenie efektívneho riešenia daného priestoru. Okrem pôdorysu sa prihliada aj na 3D priestor, teda na celkovú výšku priestoru. Znamená to, ako sa dá priestor čo najlepšie využiť, jeho naplánovanie.