Poradenstvo

Usmerňovanie investora pri výbere vhodných povrchových úprav stien, výbere podláh, nábytku, prekrytia okien, textílií alebo príslušenstva v už čiastočne zrealizovanom priestore (hrubá stavba + zrealizované omietky, inštalácie) či pri rekonštrukcii.